Privacybeleid van DinaTravel.nl

1. ALGEMENE INFORMATIE

1. Operator Dienst www.http: //dinatravel.nl/ is Dina Travel Arnoldyna Fiedziuszko Limbrichthoek 19, 3077 Rotterdam KvK 24310080, BTW: NL0109.21.102 B02
2. De Website vervult de functies van het verkrijgen van informatie over gebruikers en hun gedrag op de volgende manier: a. Door informatie vrijwillig in formulieren ingevoerd B. Door cookies op te slaan in de eindapparatuur (zogenaamde "cookies"). c) Door technische logboeken op het webserverniveau op te slaan, beheerd door Dina Travel Arnoldyna Fiedziuszko (de hostingprovider voert zijn website uit op http://www.strato.nl)
3. Dit beleid is een informatiedocument en vervangt niet het beveiligingsbeleid van de website-exploitant in overeenstemming met de bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens.
4. In termen van gegevens, die persoonlijke gegevens (naam, telefoonnummer, e-mail, enz. Wanneer de service provider hoeft niet en zal niet bezoekers totdat ze bewust niet binnen de dienst te typen) in een grote bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens, beheerder data is de Service Operator.

2. INFORMATIE IN HET FORMULIER

1. De website verzamelt informatie die vrijwillig door de gebruiker wordt verstrekt.
2. De website kan ook informatie opslaan over de verbindingsparameters (tijdstempel, IP- adres)
3. De gegevens in het formulier worden niet aan derden beschikbaar gesteld anders dan met toestemming van de gebruiker.
4. De in het formulier verstrekte gegevens kunnen een verzameling van persoonsgegevens zijn, in welk geval een dergelijke verzameling wordt geregistreerd door de Website-exploitant in het register dat wordt bijgehouden door de inspecteur-generaal voor gegevensbescherming.
5. Als de gegevens in het formulier de identificatie van een natuurlijke persoon mogelijk maken, heeft die persoon het recht op toegang, wijziging en verzoeken om op elk moment te stoppen met het verwerken van uw gegevens. Het is echter mogelijk dat dit leidt tot een gebrek aan toegang tot enkele functies van de website.
6. De gegevens die in het formulier worden verstrekt, worden verwerkt voor het doel dat resulteert uit de functie van een specifiek formulier, bijvoorbeeld om een ​​service- of bedrijfcontactproces uit te voeren.
7. De in de formulieren gegevens kunnen naar entiteiten technisch nastreven van bepaalde diensten in het bijzonder te worden ingediend, het verstrekken van informatie over de houder van een domeinnaam geregistreerd entiteiten exploitanten van Internet domeinnamen (voornamelijk de Research and Academic Computer Network NASK GRU) diensten die betalingen of andere entiteiten te ondersteunen, met wie de Service Operator in dit opzicht samenwerkt.

3. INFORMATIE OVER COOKIES

1. De website maakt gebruik van cookies.
2. Cookies (zogenaamde "cookies") zijn IT-gegevens, in het bijzonder tekstbestanden, die worden opgeslagen op het eindapparaat van de Website-gebruiker en zijn bedoeld voor gebruik van de websites van de Website. Dit soort bestanden bevatten meestal de naam van de website waar ze vandaan komen, de tijd waarop ze zijn opgeslagen op het eindapparaat en een uniek nummer.
3. De entiteit die cookie-bestanden op het terminalapparaat van de websitegebruiker plaatst en er toegang toe verkrijgt, is de exploitant van de website of entiteiten die hieraan meewerken.
4. Cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden: a. statistieken maken die helpen begrijpen hoe Website-gebruikers websites gebruiken, waardoor hun structuur en inhoud kunnen worden verbeterd; b) het bijhouden van de sessie van de Website Gebruiker (na het inloggen), waardoor de Gebruiker zijn login en wachtwoord niet opnieuw hoeft in te voeren op elke subpagina van de Website; c) om de samenstelling van de mand van de gebruiker in de online winkel te onthouden, d) het bepalen van het profiel van de gebruiker om hem gematchte materialen in reclamenetwerken te tonen, in het bijzonder, het Google-netwerk.
5. De website gebruikt twee basistypen cookies: "sessie" en "permanente" cookies. Sessiecookies zijn tijdelijke bestanden die worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker tot ze worden afgemeld, de website verlaten of de software uitschakelen (webbrowser). Persistente cookies worden opgeslagen op het apparaat van de gebruiker gedurende de tijd die is opgegeven in de cookiebestandsparameters of totdat ze worden verwijderd door de gebruiker.
6. Software voor het browsen op websites (webbrowser) staat standaard standaard de opslag van cookies op het eindapparaat van de Gebruiker toe. Gebruikers van de website kunnen de instellingen in dit gebied wijzigen. De webbrowser staat het verwijderen van cookies toe. Het is ook mogelijk om cookies automatisch te blokkeren. Gedetailleerde informatie over dit onderwerp vindt u in de help of documentatie van de webbrowser.
7. Beperkingen op het gebruik van cookies kunnen van invloed zijn op enkele van de functionaliteiten die beschikbaar zijn op de Website.
8. Cookies die op het eindapparaat van de website worden geplaatst, kunnen ook worden gebruikt door adverteerders en partners die samenwerken met de exploitant van de website, evenals door exploitanten van betalingsdiensten.
9. U hebt recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking, een klacht indienen bij de toezichthoudende instantie met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.
10. U hebt het recht gegevens over te dragen, inclusief het recht om gegevens te ontvangen en naar een andere beheerder te sturen, of om, indien technisch mogelijk, deze gegevens rechtstreeks naar een andere beheerder te sturen.
11. Verstrekking van persoonlijke gegevens is vrijwillig, maar het is noodzakelijk om namens u diensten elektronisch te leveren of om de sluiting en uitvoering van verkoopcontracten af te handelen. Het gevolg van het niet verstrekken van persoonlijke gegevens vereist door Dina Travel is het onvermogen om diensten elektronisch te leveren of om aanbiedingen in te dienen en een verkoopcontract te sluiten.